Soňky habarlar

Arhiw

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky halkara nebit we gaz uniwersiteti

0
136221
Salgysy:
г. Ашхабад, Арчабил шаёлы, 8
Telefon belgiňiz:
+(99312) 39-13-74, 39-13-70
Soňky täzelenme:
Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky halkara nebit we gaz uniwersiteti

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler