TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET ÇEPERÇILIK AKADEMIÝASY

0
47191
Salgysy:
Aşgabat ş., Alyşir Nowaýy (2022) köçesi, 90
Telefon belgiňiz:
92-56-41, 92-31-19, 92-25-08
TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET ÇEPERÇILIK AKADEMIÝASY

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler