Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň döwlet çeperçilik akademiýasy

0
156174
Salgysy:
Aşgabat ş., A. Nowaýy (2022) köçesi, 90
Telefon belgiňiz:
+(99312) 92-56-41, 92-31-19, 92-25-08
Soňky täzelenme:
Türkmenistanyň döwlet çeperçilik akademiýasy

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler