Soňky habarlar

Arhiw

Ýedidogan craft paper bag

0
7716
Salgysy:
Туркменистан, Ашхабат, ул. 1945 ТЦ Altyn asyr (5-ти ножка) 1-ый этаж 134-ый офис.
Telefon belgiňiz:
(+993 65) 80 44 77.
Pocta:
info@yedidogan.com
Soňky täzelenme:

“Yedidogan” haryt nyşany bilen ondürilýän, ekologiki taydan arassa, saglyga düýp göter zyýansyz, iymit önümleri we beýleki önümleri gaplamaklyga sertifikatlaşdyrylan kagyz torbajyklaryn 125 görnüşini size hödürleýär. Önümler ýokary hili we baha amatlylygy bilen tapawutlanýar. Ulanylýan kagyzlar armirlenen we ýarym süýniji. 4 reňke çenli çaply. Ýelimler ýer almanyň krahmalyndan. Siziň islegiňize görä islendik ölçegde we öz haryt nyşanyňyz bilen sargyt edip bilersiňiz. Şeýle-de öbümçiligiňiz üçin gyzgyna çydamly we iýmiti dolamak üçin kagyzlary islegiňize görä ölçegli kesilen görnüşlerini hödürleýär.

 

Goşmaça maglumatyny AkTam Bazary web sahypasynda alyp bilersiňiz.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler