Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti

1
79806
Salgysy:
Ашхабад, ул. Кёши, дом 100
Telefon belgiňiz:
+99312 391617
Pocta:
contact@etut.edu.tm
Web adres:
https://etut.edu.tm/
Soňky täzelenme:

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Halimajan ( 02.08.2020 )

Aaaa

12
Meňzeş täzelikler