Soňky habarlar

Arhiw

"Türkmenhowaýollary" 2017-nji ýylyň mart aýyna çenli uçuş tertibi

0
54342
Telefon belgiňiz:
(99312) 39-17-17, 39-17-18, 39-17-19, 39-17-20
Soňky täzelenme:

30.10.2016 - 30.03.2017 aralygynda "Türkmenhowaýollary" uçuş tertibi.

Sahypa 1, sahypa 2sahypa 3sahypa 4.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler