Soňky habarlar

Arhiw

“Altyn Adada” şeýtanyň baly

0
108475
Soňky täzelenme:

29-njy we 30-njy oktýabrda “Altyn Adada” Halloweeniň äheňinde “Şeýtanyň baly” oturylyşyk agşamy geçiriler.

Stollary ätiýaçda saklamak 45-73-71 telefon belgisi boýunça amala aşyrylýar.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler