"Dance Battle"

0
94257
Salgysy:
Club Ambassador
Telefon belgiňiz:
50-51-30
Soňky täzelenme:

Dostlar, şu günden köp garaşdyran "Dance Battle" badalga alýar. Gowylardan gowylary saýlamak üçin göreş! Kadasyz tanslar, serhetsiz hereketler, aklyňy haýran ediji göreş siziň hiç biriňizi biparh goýmaz! Hemmelere garaşýarys! Duşyňyzdan geçirmäň! Özüňizi görkezmek we ýeňiş gazanmak mümkinçiligini elden gidermäň!

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler