Soňky habarlar

Arhiw

"Dance Battle"

0
9140
Salgysy:
Club Ambassador
Telefon belgiňiz:
50-51-30

Dostlar, şu günden köp garaşdyran "Dance Battle" badalga alýar. Gowylardan gowylary saýlamak üçin göreş! Kadasyz tanslar, serhetsiz hereketler, aklyňy haýran ediji göreş siziň hiç biriňizi biparh goýmaz! Hemmelere garaşýarys! Duşyňyzdan geçirmäň! Özüňizi görkezmek we ýeňiş gazanmak mümkinçiligini elden gidermäň!

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň