Soňky habarlar

Arhiw

"LADY'S DAY"

0
8900
Salgysy:
Проспект Туркменбаши, 81 С, 3 этаж
Telefon belgiňiz:
22-09-42

Her çarşenbede YUNUS CLUB "LADY'S DAY" guraýar. Şu agşamda gyzlaryň her birine barmenden sowgatlar garaşýar. Hoş geldiňiz!!!

Salgysy: Türkmenbaşy şaýoly 81 С, 3-nji gat

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň