Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli konsert

0
21944
Soňky täzelenme:

Türkmenistanyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli “Merdemde” boljak konserte bir gün galdy!

Boş tomaşaçy orunlar tomaşaçylar üçin diýseň azaldy!

Olary häziriň özünde bronlap goýuň: 49-80-02 ýa-da 49-80-09!

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler