Soňky habarlar

Arhiw

Italiýanyň adaty we nusgawy sazlarynyň konserti

1
4704
Salgysy:
ул. Огузхана, 13
Telefon belgiňiz:
(99312) 92-72-25/44
Soňky täzelenme:

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň we Italiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň ýardamy bilen italýan mandolinasynda ýerine ýetirilmeginde Italiýanyň adaty we nusgawy sazlarynyň konserti geçiriler. Konsertde Gaetano Ariani (mandolina), Roberto Basçiýa (mandolina), Sergio Waçça (mandola), Wito Mannarini (gitara), şeýle hem Rasul Gylyjow bilen tenor Nury Nuryýewiň dolandyrmagynda ýaşlar kamera orkestri çykyş ederler.

Konsertiň başlanýan wagty: 11.10.2015, sagat 19.00

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler