Soňky habarlar

Arhiw

Zehinli ýaş sazandalaryň üçlüginiň ýerine ýetirmeginde "Tango agşamy” geçiriler

0
5238
Salgysy:
г. Ашхабад ул.Шевченко 41А
Telefon belgiňiz:
+99312 22-16-01, 27-35-41,864 03 74 56
Soňky täzelenme:

9-njy awgustda 19.00-da Türk medeniýet merkezinde “Tango agşamy” geçiriler. Zehinli ýaş sazandalaryň üçlüginiň ýerine ýetirmeginde birnäçe nesliň arasynda meşhurlykdan peýdalanýan jadylaýjy sazlar ýaňlanar.

Koserte gatnaşýarlar:

Rüstem Rahmedow (fortepiano, melodika)

Samir Rizaýew (skripka)

Ahmet Baratow (kontrabas, akustik bas-gitara)

Programmanyň ýörite wekili — wakalçy Maýsa Nyýazowa.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler