Soňky habarlar

Arhiw

Gozgalmaýan emläge bolan hukuklaryň we onuň bilen bagly geleşikleriň döwlet tarapyndan bellige alynmagy baradaky Gullugyň Merkezi edarasy

0
30956
Salgysy:
Улица Героглы, 85
Telefon belgiňiz:
+99312923854
Web adres:
http://www.minjust.gov.tm/

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler