Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi

0
60596
Salgysy:
Ашхабад, проспект Арчабиль, дом 2040
Telefon belgiňiz:
+(99312) 400416 400407 Факс: +(99312) 400446
Pocta:
sghm0689@online.tm
Web adres:
www.saglykhm.gov.tm
Soňky täzelenme:

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler