Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komiteti

0
21864
Salgysy:
744000, Туркменистан, Ашхабад, проспект Сапармурата Туркменбаши, строение 54
Telefon belgiňiz:
+99312227643; +99312227643
Pocta:
infosport@online.tm
Web adres:
www.sportcom.gov.tm
Soňky täzelenme:

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler