Soňky habarlar

Arhiw

Balkan welaýat adalat bölümi

0
35157
Salgysy:
город Балканабат, квартал 144, дом 13
Telefon belgiňiz:
+993 (222) 60544; +993 (222) 60514
Web adres:
http://www.minjust.gov.tm/

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler