Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň bilim ministrligi

0
32809
Salgysy:
744000, Aşgabat, Arçabil şaýoly, 104
Telefon belgiňiz:
+(99312) 44-84-00 44-84-52
Pocta:
info@education.gov.tm
Web adres:
http://www.education.gov.tm/

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler