Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Azyk senagaty birleşigi

0
34802
Salgysy:
г. Ашхабад, Арчабил шаёлы, 92
Telefon belgiňiz:
+(99312) 44-75-27, 44-75-18.
Soňky täzelenme:

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler