Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi

0
83093
Salgysy:
пр. А.Ниязова 174, Ашгабат, Туркменистан
Telefon belgiňiz:
+(99312) 212344, +(99312) 212345, Факс +(99312) 212346
Pocta:
info@tstb.gov.tm
Web adres:
https://www.tstb.gov.tm/

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler