Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň söwda-senagat edarasy

0
82366
Salgysy:
г.Ашгабат, ул. Чандыбиль 143
Telefon belgiňiz:
+(99312) 398981
Pocta:
info@cci.gov.tm
Web adres:
www.cci.gov.tm

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler