Arhiw

Hususy kärhana açmak...

1
1667
Eýesi:
Adyl Goldaw
Salgysy:
Oguzhan, jaý 125
Telefon belgiňiz:
+99361449067
Pocta:
tvykjam@gmail.com
Soňky täzelenme:
Salam. "Adyl Goldaw" HK öz hyzmatlaryny size hödürleýär: - Hususy kärhanalary we hojalyk jemgyýetlerini 3 hepdäniň dowamynda hasaba almak; - Hususy kärhanalary we hojalyk jemgyýetlerini 1 aýyň dowamynda gaýtadan hasaba almak; - Hususy kärhanalaryň we hojalyk jemgyýetiniň işini 2 aýyň dowamynda ýatyrmak; - Hususy kärhananyň we hojalyk jemgyýetiniň EGRPO-ynyň möhletini 5 güniň dowamynda uzaltmak; -Buhgalter hasabatlaryny toplamak, taýýarlamak we ýerli hasaba alyş edaralara tabşyrmak hyzmaty; -Ygtyýarnama almak üçin resminamalar bukjasyny toplamak; -Patent hyzmatlary; -Dellalçylyk (broker) hyzmaty; -Eksport we import beýannamalary (deklorasiýa) taýýarlamak hyzmaty; -we beýleki, dürli resminamalar toplumy. Habarlaşmak üçin: +99361449067

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Ashyrmat6907 ( 15.01.2023 )

Недавно они помогли создать логотип и подтвердить её. И сделали быстро и недорого. Молодцы ребята. Удачи вам в дальнейшых делах. ⭐⭐⭐⭐⭐

1
Meňzeş täzelikler