Alp Arslan adyndaky milli drama teatrynda premýera

0
6397
Salgysy:
ул. Арчабиля 46
Soňky täzelenme:

Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatrynda “Yşk mekany Hindistan” atly sahnanyň ilkinji görkezilişi bolar.

 

Senesi: 2022-nji ýylyň 07-nji oktýabry

Wagty: 19:00

 

Petekler üçin kassanyň telefon belgilerine jaň edip bilersiňiz:

+99312481135; +99312481147; +99312481149; +99312482571

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler