Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatrynyň sahnalarynyň sanawy (01.10.2022 – 02.10.2022)

0
4880
Salgysy:
ул. Арчабиля № 46
Telefon belgiňiz:
+99312481149
Soňky täzelenme:

01.10.2022

19:00 – Seň yşgyňda perwana

 

02.10.2022

19:00 – Söýgi duralgasy

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler