Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Mollanepes adyndaky talyplar teatry sahnalara tomaşa etmäge çagyrýar

0
8997
Salgysy:
ул. Махтумкули № 76
Telefon belgiňiz:
+99312941794; +99312940407
Soňky täzelenme:

01.10.2022

19:00 - Süýji durmuşyň gapysy

 

02.10.2022

19:00 – Dawa nämeden başlady?

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler