Soňky habarlar

Arhiw

Remont telewizor na domu

0
1707
Eýesi:
Servis Televizory
Telefon belgiňiz:
+99362274096
Pocta:
abdyevao@gmail.com
Soňky täzelenme:
Telewizorlary ýerleşýän ýerinde we Siziň ýanyňyzda bejerýäris. Öýňüze, ofise ýa-da dükanlara baryp bejerip bileris. Haýsyddyr bir getirmek hökman däl. Ussa abatlamagy ýerinde amala aşyrýar. Patent boýunça we uzak möhletleýin kepillendirmek arkaly işleýäris. Ähli markaly we modelli, plazmaly, suwuk kristallik, LCD, LED we SMART telewizorlary bejerilýär. Esasy platany abatlamak we çalşyrmak amala aşyrylýar. Ýagtylyk diodlaryny we lampalary (LCD, LED), Skayworh Skyvay Vestel LG Samsung Beko Star x Hisense Sharp Sony Osten Hier bejerýäris ýa-da çalşyrýarys. Şeýle hem göwnejaý hili telewizorlar bar. Ekranlary döwülen telewizorlaryňyzy, işlemeýän telewizorlary satyn alýarys. hyzmatlaryň hili 12 aýa çenli kepillendirilýär we örän amatly nyrhlar boýunça we öýňüze barmak arkaly berjaý edilýär. Biz dürli modelleri elýeterli nyrhlar boýunça bahym we ussatlarça, örän gysga we siziň üçin amatly wagtda berjaý edýäris. Dynç alyş günlerinde-de işleýäris. Siz jaň edeniňizden soňra, ussa 60 minudyň dowamynda siziň ýanyňyza barar. +99362274096Anyklamak mugt amala aşyrylýar

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler