Soňky habarlar

Arhiw

A.S.Puşkin adyndaky teatryň maý aýy üçin repertuary (18.05.2022-29.05.2022)

0
5728
Telefon belgiňiz:
36-42-81; 36-40-93
Soňky täzelenme:

A.S.Puşkin adyndaky Döwlet rus drama teatry:

 • 18 maý: «Счастье туркмен» 19:00;
 • 20 maý: «Безымянная звезда» 19:00;
 • 21 maý: «Красная шапочка» 13:00;
 • 21 maý: «Андро и Сандро» 19:00; 
 • 22 maý: «Суперзаяц» 11:00; 13:00;
 • 22 maý: «Восемь любящих женщин» 19:00;
 • 25 maý: «Концерт «Город любви»» 19:00;
 • 27 maý: «Аршин мал алан» 19:00;
 • 28 maý: «Раз и два» 13:00;
 • 28 maý: «Концерт «Город любви»» 19:00;
 • 29 maý: «Колобок» 11:00; 13:00;
 • 29 maý: «Чудаки» 19:00;

Biletleri teatryň kassalarynda satyn alyp bilersiňiz.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler