Arhiw

Aşgabat şäheriniň teatrlary sahna eserlerine tomaşa etmäge çagyrýar

0
6647
Soňky täzelenme:

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Baş drama teatry:

 • 15-nji aprel: «Hazyna» 19:00;
 • 16-njy aprel: «Yşgyň gämisi» 19:00;
 • 17-nji aprel: «Şadyýan wäşiler» 19:00.

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Milli sazly drama teatry:

 • 15-nji aprel: «Ýürek telwasy» 16:00; 18:00;
 • 16-njy aprel: «Körpe gelin» 17:00; 19:00;
 • 17-nji aprel: «Demir aýal» 17:00; 19:00.

A.S.Puşkin adyndaky Döwlet rus drama teatry:

 • 15-nji aprel: «Şekspir barada teatrlaşdyrylan oýun» 19:00;
 • 16-njy aprel: «Dýumjagaz» 13:00;
 • 16-njy aprel: «Hanuma» 19:00;
 • 17-nji aprel: «Aladdin we jadyly çyra» 13:00;
 • 17-nji aprel: «Andro we Sandro» 19:00.

Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatry:

 • 15-nji aprel: «Geliň, gülşeliň!» 19:00;
 • 16-njy aprel: «Geliň, gülşeliň!» 19:00;
 • 17-nji aprel: «Amanat giýew» 19:00.

Türkmenistanyň Mollanepes adyndaky talyplar teatry:

 • 15-nji aprel: «Gülki agşamy» 19:00;
 • 16-njy aprel: «Çynymy aýtsam» 19:00;
 • 17-nji aprel: «Arşyn mal alan» 19:00.

Türkmen Döwlet gurjak teatry:

 • 15-nji aprel: «Jepbaklar» 19:00;
 • 16-njy aprel: «Külbejik» 12:00;
 • 16-njy aprel: «Çagaly öý bazar» 19:00;
 • 17-nji aprel: «Maşa we Aýy» 12:00;
 • 17-nji aprel: «Iň hezil gün» 19:00.

Bellik: Petekleri teatrlaryň kassasyndan satyn alyp bilersiňiz.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler