Soňky habarlar

Arhiw

Şäherara awtobus gatnawlarynyň rejesi

0
29208
Soňky täzelenme:
Ugruň ady

Awtobusyň ýolagçy sygymlylygy
 

Awtobusyň sany

Her

hepdän

Ugraýan wagty

Barýan wagty
1 Aşgabat-Daşoguz

44

4

Duşenbe

Penşenbe

Şenbe

 

07:00 - 07:15 - 07:30- 07:45

07:00- 07:15 -  07:30- 07:45

07:00 - 07:15 - 07:30 - 07:45

17:00-17:15- 17:30-17:45

17:00-17:15- 17:30- 17:45

17:00-17:15- 17:30- 17:45

2 Daşoguz-Aşgabat 44 4

Sişenbe

Anna

Ýekşenbe

07:00 - 07:30- 08:00 - 08:30

07:00 - 07:30 - 08:00 - 08:30

07:00 - 07:30 - 08:00-08:30

 

17:00-17:30- 8:00-18:30

17:00-17:30- 8:00-18:30

17:00-17:30- 8:00-18:30

 

3 Aşgabat-Mary 44 4

Çarşenbe 

Anna

Şenbe

08:00-09:00-
10:00-11:00

08:00-09:00-
10:00-11:00

08:00-09:00-
10:00-11:00

 

15:00-16:00- 17:00-18:00

15:00-16:00- 17:00-18:00

15:00-16:00- 17:00-18:00

 

4 Mary-Aşgabat 44 4

Penşenbe

Şenbe

Ýekşenbe

08:00-09:00-
10:00-11:00

08:00- 09:00-
10:00 - 11:00

08:00-09:00-
10:00-11:00

 

15:00-16:00- 17:00-18:00

15:00-16:00- 17:00-18:00

15:00-16:00- 17:00-18:00

 

5 Aşgabat-Türkmenbaşy 44 1

 

Sişenbe

Penşenbe

Şenbe

10:00

21:00

6 Türkmenbaşy-Aşgabat 44 1

Çarşende

Anna

Ýekşenbe

09:00

20:00

7. Aşgabat-Türkmenabat 44 1 Duşenbe
Çarşenbe
Anna 
08.00 19.30
8. Türkmenabat- Aşgabat 44 1 Sişenbe
Penşenbe
Şenbe
08.00

 

19.30


 

 

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler