Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

0
8217
Salgysy:
г. Ашхабад, Арчабиль шаелы, 52
Telefon belgiňiz:
+(99312) 44-64-66 44-69-59
Pocta:
info@mintradefer.gov.tm
Web adres:
https://mintradefer.gov.tm/
Soňky täzelenme:

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler