Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň instituty

0
83655
Salgysy:
г.Ашхабад, ул. 2052 (Эсгерлер), 9
Telefon belgiňiz:
+(99312) 364517 364497
Soňky täzelenme:

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler