Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň döwlet gümrük gullugy

0
4520
Salgysy:
г. Ашхабад, Арчабиль шаёлы, 138
Telefon belgiňiz:
+(99312) 39-41-55, Факс: 39-42-91
Pocta:
info@customs.gov.tm
Web adres:
https://www.customs.gov.tm/
Soňky täzelenme:

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler