Soňky habarlar

Arhiw

Nowada Steakhouse

0
21067
Salgysy:
Ashgabat, Turkmenistan Gorogly 17
Telefon belgiňiz:
(+993 64) 11 88 77
Pocta:
novada.steakhouse@mail.ru
Soňky täzelenme:

“Nowada Steakhouse” rebrendingi başdan geçirdi, mundan beýläkki ösüşi we ýokary göterilişi alamatlandyrýan korporasiýa nyşanyny üýtgetdi.

“Nowada Steakhouse” -yň dostlukly we ýokary hünärli işgärleri çalt we ýokary hilli hyzmat eder we hatda size eltip berer.

“Nowada Steakhouse” topary hemişe stoluňyzda lezzetli iýmitlenmek üçin elinden gelenini eder!

 

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler