Soňky habarlar

Arhiw

Институт государства, права и демократии Туркменистана

0
60072
Salgysy:
г. Ашгабат, ул. 2022 (Алишера Навойи), д. 86
Pocta:
hukuk0502@online.tm
*

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler