Soňky habarlar

Arhiw

Seýitnazar Seýdi adyndaky Tükmen döwlet mugallymçylyk instituty

0
70214
Salgysy:
Lebap welaýaty, Türkmenabat, Şabende köçesiniň №7-nji jaýy
Telefon belgiňiz:
+99342232550
Pocta:
s.seydi-tdmi@online.tm
Web adres:
https://tdmugi.edu.tm/

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler