Soňky habarlar

Archive news

Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Harby instituty

0
14171
Salgysy:
улица героя Туркменистана Атамурата Ниязова, дом 135
Telefon belgiňiz:
+993 12 405967, +993 12 405968, +993 12 402741.
Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Harby instituty

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň