Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika instituty

0
21565
Salgysy:
г. Ашхабад, проспект Магтымгулы, 68
Telefon belgiňiz:
+(99312) 942179
Pocta:
ttii.rektorlyk@online.tm
Web adres:
https://itit.edu.tm/

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler