Arhiw

TÜRKMENISTANYŇ JEMAGAT HOJALYGY INSTITUTY

0
65259
Salgysy:
г. Ашхабад, ул.Б.Аннанова, 136
Telefon belgiňiz:
28-18-85; 28-18-16

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler