Arhiw

Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary instituty

0
87295
Salgysy:
744000, Aşgabat, Büzmeýin etraby, Senagat köçesiniň 51-nji jaýy
Telefon belgiňiz:
+(99312) 392620; +(99312) 335267
Web adres:
https://tituki.edu.tm/
Soňky täzelenme:

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler