Soňky habarlar

Arhiw

Türkmen döwlet lukmançylyk uniwersiteti adyny göterdi M. Garryýewa

0
78215
Salgysy:
г.Ашхабад, ул. А.Говшудова, дом 58
Telefon belgiňiz:
+(99312) 92-71-09
Türkmen döwlet lukmançylyk uniwersiteti adyny göterdi M. Garryýewa

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler