TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET LUKMANÇYLYK UNIWERSITETI

0
60143
Salgysy:
г.Ашхабад, ул. А.Говшудова, дом 58
Telefon belgiňiz:
92-71-09
TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET LUKMANÇYLYK UNIWERSITETI

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler