Soňky habarlar

Arhiw

Jotun

0
10797
Salgysy:
Туркменистан, Ашхабад , Г. Гулиев (объездная).
Telefon belgiňiz:
(+993 62) 46 46 86.
Pocta:
gaygysyz@kamildizayn.com
Soňky täzelenme:

Jotun topary, bezeg boýaglary we funksional örtükler (deňiz, senagat we poroşok) bilen meşgullanýan Norwegiýanyň himiýa kompaniýasydyr. 2017-nji ýylyň fewral aýyna çenli Jotun dünýäniň 100-den gowrak ýurdunda wekilçilik edýär, 21 ýurtda 37 zawod we 45 ýurtda 63 kompaniýa bar. Jotunyň 9500 işgäri bar.

Kamil Dizayn H.K Z, JOTUN we BASF-nyň Türkmenistanda resmi dileri.

Goşmaça maglumatyny AkTam Bazary web sahypasynda alyp bilersiňiz.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler