Arhiw

Türkmenistanyň Ýaponiýadaky Ilçihanasy

0
5674
Salgysy:
Tokyo, Shibuya-ku Higashi, 2-6-14
Telefon belgiňiz:
тел: 03-5766-1150, факс: 03-5766-1151
Pocta:
embassy@turkmenistan.or.jp
Web adres:
japan.tmembassy.gov.tm
Soňky täzelenme:

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler