Arhiw

Türkmenistanyň Şweýsariýadaky Ilçihanasy

0
4779
Salgysy:
23, Avenue de France, 1202 Geneva
Telefon belgiňiz:
тел: +4122 749 10 00, факс: +4122 749 10 01
Pocta:
office@turkmenistanmission.ch
Web adres:
switzerland.tmembassy.gov.tm
Soňky täzelenme:

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler