Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Täjigistan Respublikasyndaky Ilçihanasy

0
5707
Salgysy:
г. Душанбе, ул. Ахун-Бабаева, д.10
Telefon belgiňiz:
тел: (992 37) 224-26-40, факс: (992 37) 224-26-40
Pocta:
turkmenemtj@gmail.com
Web adres:
www.tajikistan.tmembassy.gov.tm
Soňky täzelenme:

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler