Arhiw

Türkmenistanyň Saud Arabystan Patyşalygyndaky Ilçihanasy

0
5782
Salgysy:
Riyadh, st. Ahmed Al-Bickham 4, Al-Wurud 11693
Telefon belgiňiz:
тел: 810-96612054898, 810-966112052990
Pocta:
info@turkmenemb-sa.org
Soňky täzelenme:

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler