Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Rusiýa Federasiýadaky Ilçihanasy

0
25273
Salgysy:
115127, Россия, город Москва, Филипповский пер., д. 22
Telefon belgiňiz:
тел: +7 (495) 695-37-16; +7 (495) 690-32-02; +7 (495) 690-32-58 (визовые вопросы), факс: +7 (495) 691-09-35
Pocta:
office@turkmenembassy.ru
Web adres:
www.russia.tmembassy.gov.tm
Soňky täzelenme:

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler