Türkmenistanyň BAE Ilçihanasy

0
5170
Salgysy:
Abu-Dhabi, Embassy Area 29, Plot 87
Telefon belgiňiz:
тел: 810-97124491088
Pocta:
tkmemb@emirates.net.ae
Soňky täzelenme:

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler