Arhiw

Türkmenistanyň Malaziýa Ilçihanasy

0
6435
Salgysy:
4 Floor, Wisma Sin Heap Lee, 346, Jalan Tun Razak 50400, Kuala Lumpur, Malaysia
Telefon belgiňiz:
тел: +60321610421; +60321610490, факс: +60321610423
Pocta:
tkmembmalaysia@gmail.com
Web adres:
https://malaysia.tmembassy.gov.tm/en
Soňky täzelenme:

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler