Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Gruziýadaky Ilçihanasy

0
3569
Salgysy:
г. Тбилиси, ул. Размадзе, 31а
Telefon belgiňiz:
тел: +995 322252963, факс: +995 322252890
Pocta:
tmemb.ge1@gmail.com
Web adres:
georgia.tmembassy.gov.tm
Soňky täzelenme:

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler