Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Armeniýa Respublikasyndaky Ilçihanasy

0
3173
Salgysy:
г. Ереван, ул. Эрзинкяна, 52
Telefon belgiňiz:
тел: 810-37410221029, 810-37410221039
Pocta:
tmembassy@netsys.am
Web adres:
armenia.tmembassy.gov.tm
Soňky täzelenme:

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler