Köp çagaly maşgalalara kaşaň jaýlaryň açary gowşuryldy.

16:4408.03.2015
0
1137
Köp çagaly maşgalalara kaşaň jaýlaryň açary gowşuryldy.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň