Soňky habarlar

Arhiw

«Bilim we sport Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe» atly halkara sergi hem-de ylmy maslahatdan fotoreportaž

21:2714.11.2018
0
4176
«Bilim we sport Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe» atly halkara sergi hem-de ylmy maslahatdan fotoreportaž
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň