Soňky habarlar

Arhiw

ONLAÝN AWTO-MARKET

0
2480
Telefon belgiňiz:
99362765559
Pocta:
yakyndar.com.tm@gmail.com
Bahasy:
166
Antifriz VITEX EURO ST G11 5kg (ýaşyl)
Vitex G 11 EURO ST antifriz, orta we agyr iş şertleri bolan awtoulaglaryň we ýük awtoulaglarynyň we beýleki ulaglaryň içki ýangyç
hereketlendirijileriniň sowadyş ulgamynda ulanylýar. Daşky gurşaw temperaturasynda -40 ° С çenli işleýär.
Sowuklama ulgamynda poslamagyň we goýumlaryň öňüni alýan ýokary tehnologiýaly goşmaça paket bar.
Doňdurmagyň, aşa gyzmagyň, gaýnamagyň we howa jübüsiniň öňüni alýar.


HYZMATLAR!
Ýag çalyşmasy!
NAGT TÖLEG
ONLINE TÖLEG
KART TÖLEG
6AÝ GARAŞARYNA!

Türkmenistan, Aşgabat Ý.Durdyýew köçe, bina "Jähek" №-48
yakyndar.com.tm@gmail.com
+99362765559
+99365916888


Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler